Geri

Mineral ve Eser Element Analizi

Çeşitli enzimlerin tetikleyicisi olarak besinler dışında alınan selenyum, magnezyum, çinko, krom, kobalt, mangan, bakır gibi eser elementler metabolik süreçlerde önemli rol oynar. Bu eser elementlerin düşük düzeyleri enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık, unutkanlık, hafıza kaybı, algılama ve dikkat eksikliği gibi bilişsel ve yürüme gibi motor fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir.

Ayrıca mide ve bağırsak hastalıklarında mineral düzeyi de oldukça önemlidir.

Vücudu koruyan bağışıklık hücrelerinin yaklaşık %80’i bağırsakta bulunur. Besinlerle alınan gıdalar sindirildiğine yararlı olan besin maddeleri, vitamin ve mineraller bağırsaktan emilirken yabancı ve toksik maddeler, bağırsak bariyeri ve bağışıklık hücreleri tarafından dışarı atılır.

Bağırsak mukozası gıdalar ile aldığımız yabancı maddeler, metaller ile devamlı uyarılır ve hücreler arası bağların açılmasına neden olur.  Bağırsak bariyerinin geçirgen halde geldiği bu duruma “Geçirgen Bağırsak Sendromu (Leaky Gut)” adı verilir. Bu durumda bağırsaktan hücre için gerekli minerallerin emilimi bozulurken zararlı birçok metal vücuda girerek çeşitli organ ve dokularda birikerek çeşitli organ hasarları oluşturur ve zehirlenmelere hatta yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilir.