Geri

Ağır Metaller

Özgül ağırlığı 5’ten büyük kimyasal elementlere “ağır metal” adı verilir. Ağır metaller; düşük miktarlara bile toksik etki gösterebilen elementlerdir.  Ek olarak özgül ağırlığı 5’in altında olan yani hafif metal olan Alüminyum da zehirleyici etki yapmaktadır.

Ağır metaller vücudun az da olsa ihtiyaç duyduğu “çinko, bakır, alüminyum, krom, demir, manganez” gibi elementler ile vücudun hiç ihtiyaç duymadığı “kurşun, cıva, arsenik ve kadmiyum” gibi metallerdir.

Ağır metaller ya akut yani ani zehirlenmeye neden olur ya da vücutta yavaş yavaş birikip sinsi bir şekilde toksik etki oluşturur. Birikim sonucu, canlıların bünyesinde yoğunlaşan bu metaller, etkili dozlara ulaştıklarında, ciddi hastalıklara neden olabilirler.

Ağır metal toksikasyonu ile  genel olarak vücudun gereksinimi olmayan endüstrileşmeyle birlikte endüstriyel ve sanayi ürünleriyle alınan toksik etkili elementler kast edilir.

Ağır metaller ayrıca vücuda besinler, içme suları, hatta hava yoluyla girerek dokularda birikip uzun yıllar kalır. Çeşitli organ hasarları oluşturur ve zehirlenmelere hatta yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilir. Metaller vücutta sabit durmamakta kandan dokuya sonra tekrar kana geçmektedir. Bu nedenle bağırsakta yakalanmaları mümkündür.

Maden ve sanayi atıklarından toprağa geçen ağır metaller yer altı sularına oradan göl ve akarsulara geçtikten sonra buharlaşıp tekrar asit yağmuru olarak besinlere (meyve, sebze, et ve süt ürünleri ile deniz ürünleri), içme sularına geri gelmektedir. Bu da bir döngü oluşturmaktadır.